Świadectwo 02

Świadectwo 02

Można przyrównać tegoroczną 3 Falę do Święta Namiotów, kiedy to przez siedem dni świętowaliśmy ku czci Pana, Boga naszego, w miejscu, które obrał sobie sam Pan. W to święto błogosławił nam Pan, Bóg nasz we wszystkich naszych zbiorach, w każdej pracy naszych rąk, abyśmy byli pełni radości. (por. Pwt 16,13-15)