Zapisy na rekolekcje 2023

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami:

  1. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  2. Następnie należy wpłacić wpisowe w wysokości 200 zł od osoby na numer konta Fundacji „Na Fali Wielbienia” 13 1020 4027 0000 1302 1223 1264 z dopiskiem : Rekolekcje oraz podać nazwiska osób, których dotyczy wpłata wpisowego.
  3. Pozostałą kwotę dopłaty należy uregulować gotówką wyłącznie na miejscu w dniu przyjazdu na rekolekcje podczas rejestracji.
  4. Zaksięgowanie wpisowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem, o czym uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatorów w ciągu 3 dni.
  5. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie są brane pod uwagę.
  6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w rekolekcjach wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostaną na koszty organizacyjne.
  7. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn od organizatorów niezależnych wpisowe zostanie zwrócone uczestnikowi.
  8. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn od organizatorów niezależnych wpisowe zostanie zwrócone uczestnikowi.
  9. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Rekolekcje mają charakter zamknięty. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym programie.
Odpowiedzialnymi za organizację rekolekcji są Joanna i Leopold Twardowscy.