Zapisy na rekolekcje 2024

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami:

1. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2. Następnie należy wpłacić wpisowe w wysokości 250 zł od osoby na numer konta Fundacji „Na Fali Wielbienia” 13 1020 4027 0000 1302 1223 1264 z dopiskiem: Rekolekcje oraz podać nazwiska osób, których dotyczy wpłata wpisowego.

3. Pozostałą kwotę dopłaty należy uregulować gotówką wyłącznie na miejscu w dniu przyjazdu na rekolekcje podczas rejestracji.

4. Zaksięgowanie wpisowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem, o czym uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatorów w ciągu 3 dni roboczych.

5. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie są brane pod uwagę.

6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w rekolekcjach wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostaną na koszty organizacyjne.

7. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn od organizatorów niezależnych wpisowe zostanie zwrócone uczestnikowi.

8. Dojazd na rekolekcje odbywa się we własnym zakresie.

9. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Rekolekcje mają charakter zamknięty. Wymagane jest uczestnictwo w pełnym programie.


Odpowiedzialnymi za organizację rekolekcji są Joanna i Leopold Twardowscy.