FUNDACJA NA FALI WIELBIENIA

FUNDACJA NA FALI WIELBIENIA

Z radością informujemy, że 28 sierpnia, w dniu, w którym wspominamy
św. Augustyna, a którego przed trzema laty obraliśmy za patrona rekolekcji Na Fali Wielbienia, została powołana 
i aktem notarialnym zatwierdzona nowa

inicjatywa: FUNDACJA NA FALI WIELBIENIA.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Fundacji.

Z radością informujemy, że 28 sierpnia, w dniu, w którym wspominamy św. Augustyna, a którego przed trzema laty obraliśmy za patrona rekolekcji Na Fali Wielbienia, została powołana i aktem notarialnym zatwierdzona nowa  inicjatywa: FUNDACJA NA FALI WIELBIENIA.

sant_agostino+.jpg

Celem powołania Fundacji jest

krzewienie idei wielbienia Boga pośród wszystkich, wszędzie i na wszelkie sposoby: słowem pisanym i mówionym, muzyką, śpiewem, tańcem, sztuką aktorską, filmową, twórczością plastyczną, artystyczną, środkami multimedialnymi, stylem życia i każdym działaniem, zmierzającym ku pełni rozwoju osoby i integracji społeczeństwa. 

 

 

Droga Fundacji jest drogą wielbienia:

Jest zaproszeniem każdego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Stwórcy, aby wielbił Boga: „W Nim także my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli, abyśmy wielbili majestat Jego łaski”.

(Ef 1,11-12a)
 
Jest odpowiedzią na dwa największe Przykazania wskazane przez Jezusa: “Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego”. (Mt 22,37-39)
 
To pełna integralność duszy, ducha, umysłu, serca i ciała człowieka oraz harmonia na wszelkich płaszczyznach życia rodzinnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego, mające swe jedyne życiodajne źródło w  miłości i uwielbieniu Boga.
 
Jest odczytywaniem wciąż na nowo słów: „Król pragnie twego piękna. On twoim Panem. Oddaj Mu pokłon”. (Ps 45,12)
 
„Król pragnie twego piękna …” – świadomość królewskiego pochodzenia, godności wynikającej z usynowienia, odnajdywanie w sobie  piękna dzięki Jego spojrzeniu pełnemu miłości. Jakiego piękna dla nas pragnie Król? Czystości serca, zażyłości z Panem, stawiania sobie wymagań, panowania nad swymi emocjami, stawianie przed Panem tego co najlepsze, owoców pracy rąk naszych, wyrzeczenia się zła i egoizmu …
 
„On twoim Panem …” – świadomość, że należymy tylko do Pana, On jest Zwierzchnikiem, naszym Wybawcą, jak i Właścicielem wszelkich dóbr i talentów w nas złożonych.
 
„Oddaj Mu pokłon …” – to postawa właściwa we Wielbieniu. Świadomość swojej nicości, małości, pokora i uniżenie, nieustanne trwanie w pokłonie przed Panem.
 
Droga Wielbienia rozpoczęta we wrześniu 2001 roku odsłania nam nowy sposób patrzenia na życie, staje się stylem życia. Doświadczamy ogromnego dynamizmu, przejawiającego się w powstawaniu nowych inicjatyw, takich jak: comiesięczne Wielbienie po mszy świętej w kościołach Archidiecezji Poznańskiej z udziałem profesjonalnych muzyków, chóru i sekcji tańca, organizowanie plenerowych koncertów uwielbienia na placach miast, formacyjne i integracyjne spotkania środowiska Wielbienia, poszerzenie przestrzeni Wielbienia o taniec, sztukę plastyczną, aktorską i filmową, organizowanie ogólnopolskich rekolekcji i warsztatów. To także wkład w tworzenie kultury poprzez organizację od 2002 roku Poznańskich Zaduszek Jazzowych, koncertów poezji śpiewanej i pieśni patriotycznych.
 
 
 

Działamy w oparciu o rady ewangeliczne:

czystości – „wielbienie i nic więcej”, serce wolne dla Pana,

ubóstwa – zgoda na doświadczenie braku, wolność od przywiązania do dóbr materialnych,

posłuszeństwa – Duchowi Świętemu, wyrażające się w posłuszeństwie Kościołowi rzymskokatolickiemu oraz w wierności Słowu Bożemu, które prowadzi nas wszędzie tam, dokąd Pan sam przyjść zamierza.

 

 

 

Historia:

28 sierpnia 2010 roku w Warszawie podczas spotkania przygotowującego I rekolekcje środowiska Wielbienia podczas mszy świętej wspominaliśmy osobę św. Augustyna. Jego też obraliśmy za patrona przyszłych rekolekcji, których nazwa Na Fali Wielbienia zrodziła się parę dni później w słoneczne, wrześniowe przedpołudnie. Znamienne były też słowa św. Augustyna, które wprzęgliśmy wtedy w nasze działania: „ Zaczynaj od rzeczy małych, jeżeli chcesz być wielkim. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko”. Trzy lata później, niedługo po III rekolekcjach Na Fali Wielbienia, 6 sierpnia 2013 roku w uroczystość Przemienienia Pańskiego zrodziło się pragnienie utworzenia Fundacji, działającej w służbie inicjatywy Wielbienia. Okazało się, że termin notarialnego zatwierdzenia Fundacji został wyznaczony na 28 sierpnia. Nie było żadnych wątpliwości, że od tej pory orędownikiem i patronem Fundacji „Na Fali Wielbienia” będzie św. Augustyn.

 

 

 

 

Zespół Fundacji „Na Fali Wielbienia”:

Fundator i prezes Fundacji: Leopold Twardowski

Z wykształcenia teolog i muzyk. Pomysłodawca i koordynator Inicjatywy Poznańskiego Wielbienia (od września 2001), inicjator Poznańskich Zaduszek Jazzowych (od 2002) i organizator Rekolekcji Na Fali Wielbienia (od 2011).

Wiceprezes Fundacji: Joanna Twardowska – koordynatorka projektów

Z wykształcenia filolog germanista. Zajmuje się organizacją plenerowych koncertów uwielbienia i Poznańskich Zaduszek Jazzowych. Inicjatorka Ogólnopolskich Rekolekcji Na Fali Wielbienia i powołania Fundacji.

Współpracują z nami:

Ermanno Martini – prowadzenie stron internetowych

GK Production – Grzegorz Kopala – studio nagrań 

Magdalena i Rafał Śliwińscy – pomoc w przygotowaniach projektu CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM KULTURY

 

 

 

Fundacja daje nam perspektywę jeszcze szerszego działania oraz inicjowania szeregu dobrych dzieł. Zapraszamy do włączenia się w pomoc przy urzeczywistnianiu wszystkich projektów, które wypływają z idei wielbienia. Przed nami tworzenie strony internetowej Fundacji, przygotowanie do wydania płyt z rekolekcji oraz Zaduszek Jazzowych, śpiewnika z pieśniami wielbienia wraz z aranżacjami, realizacja nagrań studyjnych, nowe projekty warsztatów prowadzonych w ciągu roku oraz przygotowanie kolejnych rekolekcji Na Fali Wielbienia. Jednym z naszych dalekosiężnych marzeń jest wybudowanie ośrodka rekolekcyjno-formacyjnego, Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Polecamy się Waszym modlitwom, niech Pan zrealizuje wszystko to, co jest według Jego zamysłu, a nas niech obdarza wzajemną miłością, mądrością i odwagą.

Joanna i Leopold Twardowscy

 

 

 

Oto dane Fundacji:

nazwa: FUNDACJA “NA FALI WIELBIENIA”

adres: ul. Norwida 9/1, 60-867 Poznań

Numer konta fundacji NFW: 13 1020 4027 0000 1302 1223 1264

KRS: 0000488916    –    REGON: 302595270    –    NIP: 7811892875

 

Każdemu Ofiarodawcy wspierającemu dzieło wielbienia serdecznie dziękujemy i zapewniamy o modlitwie. 

 

Podobne wpisy

7 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *