A07/30 ::: Uwielbienie Bożego Serca


 

 

Uwielbienie Bożego Serca

– św. Małgorzata Maria Alacoque
 
Mój Panie, niczego nie chcę oprócz Ciebie i tego, co Ty sam wybierzesz dla mnie.
Ty mi wystarczasz, mój Boże!

Uczyń dla mnie i ze mną to, co będzie dla większej Twojej chwały, bez względu na moje samolubne korzyści.
Bądź zadowolony, mój Boże, a to mi wystarczy.

O Krwi Przenajświętsza, rozlej się na moją duszę, aby ją uświęcić;
niech Twoja miłość, którą rozlałeś, obejmie moje serce, aby je oczyścić.
Słodki mój Jezu, łączę moją duszę z Twoją, moje serce i mojego ducha, i moje życie , i moje zamiary z Twoimi, i tak zjednoczona stawiam się przed Twoim Ojcem.
Przyjmij mnie, o Przedwieczny Ojcze, przez zasługi Twojego Boskiego Syna, które Ci składam wraz z kapłanem i całym Kościołem.
Tylko tak na mnie patrz jako na ukrytą w Jego ranach, pokrytą Jego Krwią i bogatą w Jego zasługi.
Tak właśnie staję przed Tobą, abyś mnie nie odrzucił sprzed Twego oblicza, lecz abyś mnie przyjął w ramiona Twej Boskiej dobroci i abyś mi udzielił łaski wybawienia.

O Najświętsze Serce Jezusa, w najgłębszej pokorze i z sercem skruszonym rzucam się przed Tobą i żałuję, że Cię tak mało kochałam, że niewdzięcznością i niewiernością moją tak ciężko Cię obrażałam.
Nie jestem już godna zmiłowania Twego, łask Twoich i miłości.
Z lękiem więc i wstydem powtarzam: zgrzeszyłam przeciw Tobie – ulituj się nade mną, choć na Twe miłosierdzie nie zasługuję.

O Boskie Serce, Serce miłości najpełniejsze, nie odpychaj mnie!
Błagam Cię – przez niezmierzoną i nieogarnioną Twą miłość przebacz mi i zlej łaski Twoje na mnie grzeszną, pogrążoną w przepaści nędzy swojej i nicości.

O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje!
Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!

O Boże, przez zasługi życia, śmierci i męki Twego Boskiego Syna nawróć wszystkie dusze, które tyle Go kosztowały.

O Boże Serce, któreś na krzyżu okazało nam nieskończoną miłość Twoją i miłosierdzie, dozwalając włócznią bok Twój otworzyć, abyśmy mieli przystęp do Twego Serca, przyjmij dziś serca wszystkich grzeszników, pociągając ich więzami Twej gorącej miłości, aby zapłonęły żarliwością i statecznym do Ciebie przywiązaniem.

O Sędzio, pełen łaskawości i miłosierdzia, przez zasługę niesprawiedliwego sądu, wydanego przeciwko Tobie, i surowości wyroku, jaki spadł na Ciebie, odwróć od nas i od wszystkich grzeszników straszne karanie, na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze i niech miłosierdzie Twoje zbawi tych, których sprawiedliwość musiałaby potępić!

Pozdrawiam Cię, Boskie Serce, Źródło wszelkiego szczęścia!
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Przyjaciela!
Rozraduj mnie!


Pozdrawiam Cię, Serce nieporównanej dobroci!
Przebacz mi!

Pozdrawiam Cię, Serce pełne miłości!

Święty Piecu Ognisty, pochłoń i spal mnie w sobie!

Amen.
 
 

Modlitwa na zakończenie:
Panie Jezu, pozostań z nami, bądź naszym towarzyszem w drodze do niebieskiej ojczyzny, oświecaj nasze serca i umacniaj nadzieję, abyśmy razem z naszymi braćmi poznawali Ciebie w Piśmie świętym i w łamaniu chleba. Który żyjesz i  królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *