A08/30 ::: Adoracja ze św. Małgorzatą Marią Alacoque


 

 

Adoracja ze św. Małgorzatą Marią Alacoque

 
 
MO słodki Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, chcemy Cię dziś uwielbiać słowami św. Małgorzaty Marii Alacoque:
Jezu Chryste, mój Panie i Boże, wierzę, że jesteś prawdziwie i rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Przyjmij ode mnie ten akt najgłębszej adoracji jako dowód mojego pragnienia, aby Cię adorować bezustannie, i jako wyraz wdzięczności za miłość, którą mi okazuje Twoje Serce.
Nie mogę się za nią lepiej odwdzięczyć jak ofiarując Ci wszystkie akty adoracji, wyrzeczenia, cierpliwości i miłości, które Twe Serce spełniało w ciągu Twojego życia ziemskiego i które nadal spełni w niebie.
Ofiaruję Ci te akty, spełniane przez Twoje Serce, aby Ci okazać moją miłość, złożyć należyty hołd i uwielbienie. Jednoczę się z tą boską Ofiarą, którą nieustannie składasz swojemu Ojcu.
Poświęcam Ci wszystko, czym jestem, prosząc, byś wyniszczył we mnie wszelki grzech i byś nie dopuścił, bym się w wieczności znalazła z dala od Ciebie.
Oddaję się całkowicie Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby mnie pocieszało lub zasmucało – według swojej woli. Ja zaś nie chcę się wtrącać do tego, poprzestając na zgadzaniu się na wszystkie Jego działania i rozporządzenia, uważając siebie za żertwę, która ma trwać w ustawicznym akcie poświęcenia i ofiary według Jego upodobania, bez przywiązywania się do czegokolwiek, jak tylko do tego, by Je kochać i zadawalać, działając i cierpiąc w milczeniu.
Wszystkich, którzy mi będą sprawiać przykrość lub o mnie źle mówić, uważać będę za swoich przyjaciół i będę się starać oddawać im wszelkie możliwe przysługi i czynić wszelkie dobro, jakie tylko potrafię.
Serce Jezusa, kocham Cię, czczę Cię i dziękuję Ci. Prowadź mnie, zbaw mnie, przemień mnie w siebie. Przyjdź do mnie, pociągnij mnie ku sobie: nie odmawiaj pomocy mojemu niegodnemu sercu. Złóż moje słabe serce w Twoim, aby trwało w czynieniu dobra i w unikaniu zła. Zniszcz we mnie królestwo grzechu i ustanów królestwo cnoty, aby Twój obraz był we mnie doskonały i któregoś dnia stał się ozdobą niebiańskiego pałacu
.
 
*

O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje!
Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!

O Boże, przez zasługi życia, śmierci i męki Twego Boskiego Syna nawróć wszystkie dusze, które tyle Go kosztowały.

O Boże Serce, któreś na krzyżu okazało nam nieskończoną miłość Twoją i miłosierdzie, dozwalając włócznią bok Twój otworzyć, abyśmy mieli przystęp do Twego Serca, przyjmij dziś serca wszystkich grzeszników, pociągając ich więzami Twej gorącej miłości, aby zapłonęły żarliwością i statecznym do Ciebie przywiązaniem.

O Sędzio, pełen łaskawości i miłosierdzia, przez zasługę niesprawiedliwego sądu, wydanego przeciwko Tobie, i surowości wyroku, jaki spadł na Ciebie, odwróć od nas i od wszystkich grzeszników straszne karanie, na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze i niech miłosierdzie Twoje zbawi tych, których sprawiedliwość musiałaby potępić!

Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone, chcę pamiętać o Tobie za tych, którzy o Tobie zapominają.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone,
chcę Cię miłować za tych, którzy mają dla Ciebie tylko oziębłość i obojętność.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone,
chcę Ci dziękować za tych, którzy za Twoje dobrodziejstwa odpłacają Ci niewdzięcznością.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone,
chcę Cię odwiedzać za tych, którzy o Ciebie nie dbają.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone,
chcę Cię często przyjmować w Komunii świętej, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Ciebie.
Serce Pana Jezusa, w Najświętszym Sakramencie opuszczone,
Tyś mnie nigdy nie opuściło, nie dozwól, abym ja kiedykolwiek miał oddalić się od Ciebie.
Amen.

 
 

Modlitwa na zakończenie:
Jezu, niech Twoje Serce będzie dla nas siłą w walce, podporą w słabości, światłem i przewodnikiem w ciemności, uzupełnieniem w naszych brakach, uświęceniem naszych intencji i działań. O serce Jezusa, zniszcz w nas wszystko to, co pochodzi od nas samych, i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje: przemień nas w siebie. Pragniemy żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie. Bądź więc naszym życiem, naszą miłością. Bądź dla nas wszystkim.
Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *