Rekolekcje 2014 – Informacje

W tym roku IV Ogólnopolskie Rekolekcje Na Fali Wielbienia odbędą się 13 – 19 lipca na Bielanach w Warszawie w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce”.

 

 

Tematem przewodnim będzie uwielbienie Boga objawiającego się w Słowie. Jak być dziś głosem Słowa?

Okazją do rozwijania swych talentów w służbie radosnego uwielbienia będzie możliwość uczestniczenia w wybranym warsztacie:

   Orkiestra:

Prowadzący:  Hubert Kowalski
Opis: Praca w zespole w kontekście uczestniczenia muzyka klasycznego w Liturgii i modlitwie uwielbienia. Warsztat z utworami opracowanymi na orkiestrę. Zapraszamy muzyków grających na takich instrumentach, jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, puzon, waltornia, instrumenty perkusyjne.

 

   Zespół instrumentalny:

Prowadzący:  Katarzyna Stroińska-Sierant
Opis: Praca w zespole opierać się będzie zarówno na doskonaleniu umiejętności wykonawczych poszczególnych instrumentalistów, jak i na rozwijaniu wzajemnych relacji słuchowych w celu osiągnięcia profesjonalnego brzmienia. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekty intonacyjne, harmoniczne oraz rytmiczne – typowe dla określonej stylistyki.     Dodatkowym aspektem będzie rozwój kreatywności muzycznej poprzez realizację partii improwizowanych. Warsztat przeznaczony jest dla muzyków posiadających znajomość zapisu nutowego oraz podstawowych symboli harmonicznych.

 

   Instrumenty:

Prowadzący:  Instrumenty klawiszowe: Damian Zyber   |   Gitara: Bartołomiej Gumny   |   Instrumenty dęte:  Marcin Piekut
Opis: Doskonalenie warsztatu instrumentalnego pod kierunkiem doświadczonych muzyków z elementami improwizacji, harmonii, interpretacji utworu.   Warsztaty ukierunkowane na muzyczną posługę podczas modlitwy wielbienia.   Warunkiem uczestnictwa jest znajomość zapisu nutowego oraz umiejętność gry na instrumencie niezbędna do posługi.

 

   Chór:

Prowadzący:   Paweł Bębenek,   Ewa Sykulska.
Opis: Nauka pieśni liturgicznych i “wielbieniowych”, ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, prawidłowe prowadzenie głosu.

 

   Soliści:

Prowadzący:   Julia Rosińska-Kopala,   Grzegorz Kopala.
Opis: Emisja głosu, ćwiczenia emisyjne, prawidłowe prowadzenie głosu, ćwiczenia rozwijające pamięć muzyczną i poczucie rytmu, interpretacja piosenki, praca nad tekstem, improwizacja (skale), coaching sceniczny.

 

   Biblijny:

Prowadzący:   Piotr Kurkiewicz OFM Cap.
Opis: Ewangelia Jana, chronologicznie ostatnia księga biblii; około setnego roku n.e.. Parę lat po Apokalipsie, prawie czterdzieści po śmierci Pawła, kilka dekad po ewangeliach. Nieporównywalne doświadczenie ewangelizacji, prześladowań i kryzysów Kościoła. Perspektywa tragicznego końca świątynnego judaizmu, śmierci Piotra i Apostołów, Wniebowzięcia Maryi. Brak oczekiwanego powrotu Pana. Dlaczego ją pisał? Co nowego chciał powiedzieć, choć tylu już, zwłaszcza Paweł, się wypowiedziało? Najbardziej dojrzała, duchowa i genialna księga natchniona; Stary Testament – na nowo pisany, pogłębiony; Nowy – niebotycznie uwznioślony. Prawdziwa fala uwielbienia odchodzącego pokolenia pierwszych chrześcijan; przesłanie prorocze dla przyszłych stuleci; finalny akord objawienia Bożego; ostatnie Słowo Pana.

 

   Apologetyczny:

Prowadzący:   Tomasz Grabowski OP.
Opis: Czy znasz tajemnice swojej wiary i potrafisz je uargumentować? Podczas warsztatów będziemy starali się zrozumieć kontrowersyjne a jednocześnie fundamentalne prawdy wiary chrześcijańskiej. Będziemy znajdować argumenty i Słowo na obronę nadziei, która jest w nas. Będziemy mierzyć się z wątpliwościami i zarzutami, które stawiane są Kościołowi. Zajmiemy się między innymi następującymi pytaniami: Czy wiara może być racjonalna? Jaka jest relacja między Biblią a Tradycją? Dlaczego wierzymy, że Chrystus jest i Bogiem i człowiekiem? Czy Biblia mówi o Niepokalanym Poczęciu? Dlaczego oddajemy cześć Eucharystii? Dlaczego kościół katolicki rości sobie prawo do znajomości pełni prawdy objawionej? Kim jest papież? Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? Zapraszamy do udziału tych, którzy sami sobie zadają te i podobne pytania a także tych, którzy nie wiedzą jak uzasadniać wiarę w rozmowach ze świadkami Jehowy, osobami niewierzącymi czy też z chrześcijanami innych wyznań.

 

   Interpretacji słowa:

Prowadzący:   Małgorzata Binkowska,  Paweł Binkowski.
Opis: Zajęcia z kultury słowa i dykcji. Czytając wspólnie Słowo Boże, uczymy, jak je przekazywać, by było zrozumiałe. W czytaniu potrzebny jest nie tylko duch, ale również trening, ćwiczenia dykcyjne, rugowanie błędów artykulacyjnych i językowych. Poznamy również ćwiczenia na radzenie sobie z tremą i stresem przed wystąpieniami publicznymi oraz elementy świadomego wykorzystywania podczas prezentacji mowy ciała, czyli gest, odpowiednia postawa.

 

   Modlitwa tańcem:

Prowadzący:   Anna Wieradzka.
Opis: “Taniec wymaga całego człowieka” św. Augustyn. Warsztat modlitwy tańcem to wielbienie Boga całym sobą: ciałem, umysłem, całą duszą. To nauka prostych gestów, kroków, w których każdy może wyrazić swoją miłość ku Bogu razem, we wspólnocie, ale na swój sposób. To stawanie przed Bogiem z tym co posiadamy i kim jesteśmy, aby Bóg mógł nas przemienić.

 

   Plastyczny:

Prowadzący:   Norbert Brommer.
Opis: Warsztaty mają szeroko swobodną formę: malarstwo plenerowe, rysunek, pisanie ikony. Możliwość działania twórczego podczas wieczornego wielbienia.  Po wybraniu tego warsztatu zostanie przesłana lista potrzebnych materiałów.

 

W planie dnia przewidziana jest jutrznia (modlitwa brewiarzowa, godzinki lub różaniec), warsztaty, Eucharystia, konferencje, dzielenie Słowem Bożym, wieczorne wielbienie i rekreacja.

 

Warunki uczestnictwa:

Koszty rekolekcyjne obejmują zakwaterowanie (z pościelą),wyżywienie (3 posiłki) i koszty organizacyjne:

Osoba dorosła i młodzież od 13 roku życia: 520 zł

Dzieci 4 -12 lat: 420 zł

Dzieci jedzące i śpiące z rodzicami do 4 lat: bezpłatnie.

Dzieci i młodzież do lat 17 nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach bez  wskazania i potwierdzenia na piśmie przez prawnych opiekunów osoby pełnoletniej, która będzie sprawować nad nimi opiekę.

 

Zapisy na rekolekcje:

1. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2. Następnie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł (osoba dorosła i młodzież), 100 zł (dzieci 4 – 12 lat) na numer konta: 
Fundacja NA FALI WIELBIENIA, ul. Norwida 9/1, 60-867 Poznań, PKO BP nr 13 1020 4027 0000 1302 1223 1264

3. Zaksięgowanie wpłaty zaliczki jest równoznaczne z zarejestrowaniem, o czym uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatorów.

4. Zgłoszenia niepotwierdzone wpłatą zaliczki nie są brane pod uwagę.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach zaliczka nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostaną na koszty organizacyjne.

Rekolekcje mają charakter zamknięty. Wymagane jest uczestnictwo w całym programie.

 

Dzieci:

Przewidujemy opiekę nad dziećmi powyżej 3 roku życia.

Zachęcamy starsze dzieci od 10 lat do udziału w wybranych warsztatach (chór, soliści, modlitwa tańcem).

 

Odpowiedzialnymi za organizację rekolekcji są Joanna i Leopold Twardowscy.

Duchową opiekę nad rekolekcjami sprawuje o. Tomasz Nowak OP (dominikanin).

 

Zapisy od 24 kwietnia na stronie www.nafaliwielbienia.pl
Ilość miejsc ograniczona. O kolejności przyjęć na rekolekcje decyduje kolejność wpłat.

Kontakt:rekolekcje [at] nafaliwielbienia.pl

 

Plakat do pobrania:

          do pobrania jako PDF

 
 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *