A14/30 ::: Adoracja wynagradzająca


 

 

Adoracja wynagradzająca za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące

– św. Gertruda
 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu.
Amen.

Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij najłaskawszy Ojcze na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, mękę i Śmierć niewinną, którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen.
Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę.
Amen.
 
*
 
Panie Jezu, wzmocnij nasze serca swą łaską, by one były w stanie wezwać Ojca na ratunek.
Pomóż nam wołać do Ojca:
 
Od wszelkiego zła – Wybaw nas, Ojcze.
Od wszystkich pułapek pychy i niezdrowej ambicji – Wybaw nas, Ojcze.
Od jadu zazdrości zżerającego nasze serca – Wybaw nas, Ojcze.
Od uwikłana w potrzeby materialne – Wybaw nas, Ojcze.
Od niszczącego ognia gniewu i nienawiści – Wybaw nas, Ojcze.
Od upadku na śliskich ścieżkach nieczystości – Wybaw nas, Ojcze.
Od nieumiarkowania w jedzeniu i piciu – Wybaw nas, Ojcze.
Od lenistwa, zniechęcenia i zwątpienia – Wybaw nas, Ojcze.
Z wszelkich nałogów, w jakich ugrzęzły nasze serca – Wybaw nas, Ojcze.
 
 

Modlitwa na zakończenie:
Ojcze, Opoko nasza i Skało schronienia, przyjmij wołanie Twoich dzieci, znajdujących się w ręku zła i wybaw nas w swojej łaskawości. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *