A15/30 ::: Litania Wynagradzająca za zniewagi…


 

 

Litania Wynagradzająca za zniewagi przeciwko Najświętszemu Sakramentowi

 
 
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże. – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, który za nieskończoną miłość ku nam odbierasz obojętność i lekceważenie,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, tak często przez nas znieważany,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, wyszydzany i bluźnierstwami obrażany,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, niegodnie przyjmowany,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, przez wielu wybrane sługi Twoje nie czczony,
     – zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, w wielu kościołach opuszczony i zapomniany,
     – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam , Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Za znieważenie tak wielkiego Sakramentu Miłości,

     – wynagradzamy Tobie, Panie.
Za nienawiść bezbożnych,
     – wynagradzamy Tobie, Panie.
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,
     – wynagradzamy Tobie, Panie.
Za oziębłość wielu Twoich dzieci,
     – wynagradzamy Tobie, Panie.
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie,
     – wynagradzamy Tobie, Panie.,
Za profanację Twoich świątyń,
     – wynagradzamy Tobie, Panie.
 
My, grzeszni, Ciebie prosimy:

Abyś wszystkim wiernym poprzez głębokie i gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu udzielił łaski szczerego nawrócenia,
     – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś braciom odłącznym udzielił dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości,
     – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas pociągnął do częstego i godnego przyjmowania Komunii świętej,
     – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś w godzinie śmierci posilił nas tym niebieskim pokarmem,
     – wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył,
     – wysłuchaj nas, Panie.

Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata,

   – przepuść nam, Panie.
Jezu Chryste królu, który gładzisz grzechy świata,
   – wysłuchaj nas, Panie.
Jezu Chryste królu, który gładzisz grzechy świata,
   – zmiłuj się nad nami.

K. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
W. Na wieczne czasy niech nie ustanie.

 
 

Modlitwa na zakończenie:
Ojcze, Opoko nasza i Skało schronienia, przyjmij wołanie Twoich dzieci, znajdujących się w ręku zła i wybaw nas w swojej łaskawości. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *