A30/30 ::: Uwielbienie ze św. Janem Pawłem II


 

 

Uwielbienie ze św. Janem Pawłem II

 

 
Panie Jezu, zgromadziliśmy się tutaj przed Tobą.
Ty jesteś Synem Bożym, który stał się człowiekiem, był ukrzyżowany za nas i został wskrzeszony z martwych przez Ojca. Ty, żyjący, rzeczywiście obecny wśród nas.
Ty jesteś „Drogą, Prawdą i Życiem”: Ty jedynie masz słowa życia wiecznego. Ty jesteś jedynym fundamentem naszego zbawienia i jedynym imieniem, które należy przyzywać, aby mieć nadzieję.
Ty, Obrazie Ojca i Dawco Ducha Świętego; Ty, Miłości: Miłości niekochanej!
Panie Jezu, wierzymy w Ciebie, wielbimy Cię, kochamy Cię całym naszym sercem i wyznajemy Twoje imię, które jest ponad wszelkie imię.

Modlimy się do Ciebie, wejrzyj na nas, o Chryste, ze swojego Krzyża, i zbaw nas. Spójrz na ubogich, chorych, starych, odrzuconych, ludzi młodych i dziewczęta, które obrały drogi desperacji. Wejrzyj na tyle rodzin przeżywających trudności, dotkniętych nieszczęściem i niesprawiedliwością społeczną.

Wejrzyj i ulituj się! Spójrz na tych, którzy już nie potrafią wierzyć w Ojca, który jest w niebie, i nie są w stanie pojąć więcej Jego czułości. Wejrzyj na tych, którzy nie potrafią odczytać w Twoim obliczu, o Ukrzyżowany, swojego bólu, ubóstwa i swoich niepokojów. Spójrz na tych, którzy trwają w grzechu, daleko od Ciebie, który jesteś źródłem nowego życia: Jedynym, który jest w stanie ugasić pragnienie i uśmierzyć niepokoje trapiące serce ludzkie. Wejrzyj i ulituj się!
Błogosław wszystkim pracownikom, którzy w codziennym trudzie troszczą się o potrzeby rodzinne i rozwój społeczeństwa. Błogosław ludziom młodym, aby nigdy nie wygasła w ich sercach nadzieja na lepszy świat i chęć wielkodusznego poświęcenia na rzecz jego budowania.

Błogosław tym, którzy nami rządzą aby byli rzecznikami sprawiedliwości i pokoju. Błogosław kapłanom, którzy prowadzą tę Wspólnotę, a także zakonnikom, zakonnicom i osobom konsekrowanym. Prosimy, daj Kościołowi wspaniałomyślnych chłopców i dziewczęta, gotowych przyjąć wezwanie do całkowitego oddania się na służbę Ewangelii oraz braci i sióstr.
Utwierdź, o Panie Jezu, naszą wspólnotę parafialną w wierze chrztu świętego, aby dostąpiła radości prawdy, jedynej drogi, która prowadzi do życia! Udziel jej łaski pojednania, która wypływa z Twojego przebitego Serca, o Ukrzyżowany. Aby, pojednana i zjednoczona, mogła stać się siłą, która znosi podziały, zaczynem nowej mentalności, mentalności solidarności i dzielenia się, żywym zaproszeniem do pójścia za Tobą, który się stałeś bratem wszystkich. Uczyń ją w końcu wspólnotą głoszącą przesłanie nadziei wszystkim ludziom, aby poprzez to świadectwo nadziei wszyscy czuli się pobudzeni do zaangażowania na rzecz świata bardziej solidarnego i spokojnego, zgodnie z wolą Twojego Ojca, naszego Stworzyciela.

Panie Jezu, udziel nam pokoju, Ty, który jesteś pokojem i na krzyżu zwyciężyłeś wszelkie rozbicie. Uczyń nas, mężczyzn i kobiety, prawdziwymi orędownikami pokoju i sprawiedliwości, trudzącymi się na rzecz budowania świata bardziej sprawiedliwego, bardziej solidarnego i braterskiego.

Panie Jezu, powróć do nas i uczyń nas czujnymi w oczekiwaniu na Twoje przyjście.

Amen.


(Adoracja Najświętszego Sakramentu, 16 czerwca 1985 r.)

.
  

Modlitwa na zakończenie:
Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Amen.
 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *