A28/30 ::: Adoracja ze św. Ignacym z Loyoli


 

 

Adoracja ze św. Ignacym z Loyoli

 

 
Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć; walczyć, a na rany nie zważać; pracować, a nie szukać spoczynku; ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą wolę.
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, a to mi zupełnie wystarczy.
Przypomnę sobie otrzymane dobrodziejstwa: stworzenie, odkupienie, a także poszczególne dary. Rozważę i docenię z wielkim uczuciem miłości, jak wiele uczynił Bóg, Pan nasz, dla mnie, i jak wiele mi dał z tego, co posiada. I dalej, jak bardzo Pan pragnie mi dać samego siebie, ile tylko może według swego Boskiego planu.
Potem wejdę w samego siebie rozważając, co z wielką słusznością, sprawiedliwością powinienem ze swej strony ofiarować i dać Jego Boskiemu Majestatowi: siebie samego ze wszystkim – jak ten, co z wielką miłością ofiaruje coś drugiemu.

(św. Ignacy z Loyoli)

*

Pragniemy Ci, Panie, podziękować za Twoją miłość i łaskę, za to, że dajesz nam siebie – Chlebie żywy, którego spożywamy jako pokarm życia wiecznego. Przyjmij dziś nie tylko nasze dziękczynienie, lecz również wyznanie wiary w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie.

Że Ojciec Twój daje nam prawdziwy Chleb z nieba
– Wierzymy, Panie.

Że Ty jesteś Chlebem Życia.
– Wierzymy, Panie.

Że każdy, kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.
– Wierzymy, Panie.

Że Chleb, który dajesz nam w Eucharystii, to Twoje Ciało.
– Wierzymy, Panie.

Że każdego, kto przyjmuje Komunię świętą, wskrzesisz w dniu ostatecznym.
– Wierzymy, Panie.

Że Ciało Twoje jest prawdziwym pokarmem.
– Wierzymy, Panie.

Że Krew Twoja jest prawdziwym napojem.
– Wierzymy, Panie.


Że kto spożywa Twoje Ciało i Krew Twoją pije, trwa w Tobie, a Ty w nim.
– Wierzymy, Panie.

Że kto karmi się Tobą, będzie żył w Tobie.
– Wierzymy, Panie.

 

Modlitwa na zakończenie:
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I karz mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię ,
Na wieki wieków.

Amen.
 
 
(Modlitwa św. Ignacego z Loyoli)
 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *