A09/30 ::: Adoracja ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus


 

 

Adoracja ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus

– Z „Dziejów duszy” Małej Tereski:
 
Boże mój ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego na chwałę Najświętszego Serca Jezusa. Pragnę uświęcić uderzenia mojego serca, moje myśli i najzwyklejsze uczynki, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami, winy zaś moje chcę naprawić, wrzucając je w ognisko Jego Miłości Miłosiernej.
O mój Boże! Proszę Cię dla siebie i dla wszystkich mych drogich o łaskę doskonałego spełnienia Twojej świętej woli i przyjmowania dla Twej miłości wszystkich radości i cierpień życia doczesnego, abyśmy mogli złączyć się kiedyś w Niebie na całą wieczność.
O mój Boże, Trójco szczęśliwa! Pragnę Cię kochać i czynić wszystko, żeby Cię kochano, pracować dla chwały świętego Kościoła Twojego, zbawiając dusze, które są na ziemi, i wybawiając te, które cierpią w czyśćcu.
Pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę i dojść do tego stopnia chwały, który Ty mi przygotowałeś w Twoim Królestwie.
Pragnę być święta, bo taka jest Twoja wola, ale czuję moją wielką niemoc i proszę Cię mój Boże; Ty bądź moją świętością!
Dziękuję Ci, mój Boże, za wszystkie łaski dane mi przez Ciebie, a szczególnie za to, że dałeś mi przejść przez tygiel cierpienia…
Aby żyć w doskonałej miłości, ofiaruję się Twojej miłosiernej miłości jako ofiara całopalna, prosząc Cię żebyś mnie wyniszczał bez przerwy.
Niech w mojej duszy przelewają się strumienie Twojej miłości niech się stanę męczennicą Twojej miłości, mój Boże!
Chcę, o mój Umiłowany, każdym uderzeniem serca odnawiać to ofiarowanie aż do chwili, kiedy znikną cienie i będę mgła wyrazić Ci moją miłość, żyjąc twarzą w twarz z Tobą w wieczności.

*

Jezu, Ty nigdy nie opuszczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję.
Pokornie Cię prosimy – Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.


Chryste Panie, nasza światłości, oświeć swój Kościół, aby głosił narodom wielką tajemnicę zbawienia. 
Pokornie Cię prosimy – Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Błogosław kapłanom i sługom swego Kościoła, aby głosząc innym Ewangelię, sami wiernie Tobie służyli. 
Pokornie Cię prosimy – Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Wspomagaj małżonków hojnymi łaskami, aby przez swoją miłość byli doskonałym obrazem Twojej miłości.
Pokornie Cię prosimy – Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.

Ty przez swoją krew przyniosłeś pokój światu, oddal od nas grzech niezgody i wojnę, która niesie zniszczenie.
Pokornie Cię prosimy – Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.


Udziel wszystkim zmarłym przebaczenia grzechów, niechaj się radują we wspólnocie świętych.

Pokornie Cię prosimy – Wysłuchaj nas, Jezu, nasz Boże.
 
 

Modlitwa na zakończenie:
Boże i Panie mocy, i wszystkich stworzeń Stwórco, który ze swego bezprzykładnego miłosierdzia posłałeś na zbawienie naszego rodzaju Jednorodzonego Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, i poprzez chwalebny krzyż Jego zniszczyłeś zapis dłużny naszych grzechów, i zwyciężyłeś tym władze i panowania ciemności; Ty sam, Władco i Przyjacielu człowieka, przyjmij od nas grzesznych te dziękczynne i błagalne modlitwy, i wybaw nas od wszelkich zgubnych i mrocznych grzechów oraz szukających naszej zguby widzialnych i niewidzialnych wrogów. Daj naszym ciałom bojaźń przed Tobą i nie skieruj naszych serc ku słowom lub myślom złym, ale zwiąż nasze dusze Twoją miłością. Daj, abyśmy na Ciebie zawsze patrzyli i przez Ciebie kierowani światłością, widząc Twoją niewidzialną i niedostępną światłość, nieustannie zanosili nasze uwielbienie i dziękczynienie Tobie, Przedwiecznemu Ojcu, z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i Dobrym, i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze , i na wieki wieków.
Amen.
 
(Modlitwa św. Bazylego Wielkiego)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *