A02/30 ::: Hostio Święta, bądź uwielbiona


 

 

Hostio Święta, bądź uwielbiona

św. Faustyna Kowalska
 
 
Hostio święta, w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia, nam obficie udzielane, a szczególnie biednym grzesznikom – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, [lekarstwo] płynące z nieskończonego miłosierdzia, jako z krynicy, dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami, przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników – Bądź uwielbiona.

Hostio święta, w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom – Bądź uwielbiona.

 
 

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach i przeciwnościach życia – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym nas nikt nie rozumie – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań – Ufam Tobie.

Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje, gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy burze miotają mym sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy serce moje drżeć będzie i śmiertelny pot zrosi nam czoło – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy wszystko sprzysięgnie się przeciw mnie i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy prace moje będą przechodzić siły moje, a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda i natura buntować się będzie – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone przeciw mnie będą – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi będą – Ufam Tobie.

Hostio święta, gdy zabrzmią sądy Twoje nade mną, wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego – Ufam Tobie.
 

(Św. Faustyna, Dz 149, 150, 356)

 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *