Adoracja :::

  

Kochani,
ufni w Boże prowadzenie od tylu lat drogą wielbienia, próbujemy na co dzień nasłuchiwać poruszeń Ducha Świętego. Nosimy od dłuższego czasu pragnienie i przynaglenie zaproszenia Was do Adoracji Najświętszego Sakramentu, jako formy przygotowania do przyszłorocznych rekolekcji Na Fali Wielbienia 2021r.

 

Niezależnie od tego, czy planowane na 12 – 17 lipca rekolekcje w Licheniu Starym się odbędą, czy jesteście zdecydowani lub nie wziąć w nich udział, zachęcamy Was do wspólnej z nami modlitwy adoracyjnej. Widzimy, że w obecnym czasie w szczególny sposób zostaje podniesiona wartość Eucharystii. Człowiek odcięty od Eucharystii umiera duchowo, jest straszliwie osłabiony. Eucharystia jest źródłem, z którego wypływa moc i życie. W Eucharystii adorujemy zmartwychwstałego Chrystusa żywego i obecnego. Adoracja Najświętszego Sakramentu staje się fundamentalną przestrzenią przymnażania wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Takiego życia potrzebujemy, takiej wiary i mocy.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni  i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” Mt 11, 28
Adorować  Pana, to wielbić Go i składać Mu dzięki. To pamiętać o Nim, oczekującym na nas z tęsknotą. 30 tygodni dzieli nas od letnich rekolekcji. Przygotowaliśmy 30 spotkań. Co czwartek będziemy zamieszczać na stronie nafaliwielbienia.pl teksty wybrane z różnych pism Świętych – korzystając z opracowania Wydawnictwa m. 
W dowolnym czasie, raz w tygodniu, w kościele, przed Najświętszym Sakramentem, kwadrans –  pół godziny Adoracji – zachęcamy i zapraszamy!

Odpowiedzmy na tęsknotę Jezusa!

Joanna i Leopold Twardowscy

 


 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *