A12/30 ::: O nieskończona Miłości


 

 

O nieskończona Miłości

– św. Teresy z Avilla:
 
Boże mój, w Trójcy Świętej Jedyny, przedwieczna i nieskończona Miłości!
Użycz mi łaski doskonałej miłości Twojej, aby ogniem swoim wyniszczyła we mnie wszelkie ślady miłości własnej.
Daj, bym miłowała Ciebie, jedyny Skarbie mój i wszystka szczęśliwości moja, ponad wszystko stworzenie i siebie samą w Tobie, dla Ciebie i przez Ciebie.
I bliźniego mego podobnież, nosząc brzemiona jego, jak pragnę by inni znosili moje.
Wszystko zaś, cokolwiek jest, oprócz Ciebie, daj, bym tylko o tyle miłowała, o ile to może być mi pomocne w dojściu do Ciebie.
Daj, bym się wiecznie radowała, tak jak dziś się raduję z tego, że Ty sam jesteś miłością i godzien jesteś miłości, i że Cię miłują miłością nieustającą Apostołowie i wybrani Twoi w chwale wiecznej i twarzą w twarz bez zasłony, oglądają Ciebie.
Sprawiedliwi zaś Twoi w tym życiu poznają Ciebie w światłości wiary i czczą i pragną Ciebie jako jedyne i najwyższe Dobro swoje i kres, i ognisko wszystkiego pragnienia swego i wszystkiej miłości swojej.
Oby zarówno z nimi tak Ciebie miłowali wszyscy oziębli, niedoskonali i grzesznicy.
Obym choć jednego z nich do takiej miłości Twojej skłonić i przywieźć mogła i zdołała, jak oto przy pomocy łaski Twojej starać się chcę i pragnę.
Amen.

*

 
Panie, naucz nas rozmowy z Tobą. Niech ona będzie planowaniem naszego życia, niech w niej zapadają wszystkie nasze decyzje.

Niech w rozmowie z Tobą podejmujemy nasze zadania, niech w jedności z Tobą je wykonujemy. Niech zawsze Tobie dziękujemy za ich wykonanie.

Niech z Tobą rozpoczynamy każdy dzień i z Tobą go kończymy. Niech z Tobą rozpoczynamy tydzień i Tobie za miniony dziękujemy.

Panie, naucz nas modlić się, czyli wzywać Twojego imienia we wszystkich sytuacjach, które nas spotykają: i wtedy, gdy wypełnia nas radość, miłość i pokój; i wtedy, gdy trzeba płakać nad popełnionym błędem; i wtedy, gdy błagamy o wybawienie od zła.

Panie, naucz nas modlić się za naszych bliskich, prosząc o opiekę nad nimi i o wybawienie od zła, które swymi nałogami trzyma w niewoli ich serca.

Panie, naucz nas wymawiać Twoje imię i żyć w nierozerwalnej wspólnocie z Tobą we wszystkich obszarach naszego życia.

 
 
Dla Ciebie Panie, nie ma rzeczy niemożliwych.

Jezu! Włącz nas w zamiary, uczucia i poruszenia Twojego serca.

Z Twoją modlitwą – Zjednocz nas Jezu!

 
Z Twoim skupieniem– Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoim milczeniem– Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoim uwielbieniem– Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoim dziękczynieniem – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoim wynagrodzeniem Ojcu – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoją miłością – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoją pokorą – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoim posłuszeństwem – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoim pokojem – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoją ufnością – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoją dobrocią – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoją troską o nasze zbawienie – Zjednocz nas Jezu!
 
Z Twoją żarliwością – Zjednocz nas Jezu!
 
Z każdym Twym zamiarem – Zjednocz nas Jezu!
 
Z każdym Twym życzeniem – Zjednocz nas Jezu!
 
 

Modlitwa na zakończenie:
Miłosierny Boże, zgromadzeni w Twojej obecności błagamy Ciebie, abyśmy zawsze rozważali w sercu to, co wyznajemy ustami. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *