A18/30 ::: Uwielbienie Miłosierdzia Bożego


 

 

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego – św. Siostra Faustyna

 
 
Ile razy pierś ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle tysięcy razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje, o Trójco Przenajświętsza. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Jezu utajony, życie mej duszy.
Przedmiocie mojego gorącego pożądania,
Nic mi miłości Twojej w sercu nie przygłuszy,
Tak mnie upewnia siła wzajemnego kochania.
Jezu utajony, chwalebny zadatku mego zmartwychwstania,
W Tobie koncentruje się całe me życie.
Ty mnie, Hostio, uzdalniasz do wiecznego kochania,
I wiem, że mnie kochać będziesz nawzajem, jako swe dziecię.
Jezu utajony, najczystsza moja miłości,
Rozpoczęte moje życie z Tobą już tu na ziemi,
A okaże się w całej pełni w przyszłej wieczności,
Bo nasza miłość wzajemna nigdy się nie zmieni.
Jezu utajony, Ciebie jednego dusza ma pożąda,
Tyś mi Sam jeden ponad rozkosz nieba,
Ponad wszystkie dary i łaski Ciebie jedynie ma dusza wygląda,
Który przychodzisz do mnie w postaci Chleba.
Jezu utajony, weź już me serce do Siebie spragnione,
Które ku Tobie płonie czystym ogniem Serafina,
Idzie przez życie Twymi śladami – niezwyciężone,
I z czołem wzniesionym, jak rycerz, choć żem słaba dziewczyna.

(Dz 1427).
 
O Panie i Stwórco mój Wiekuisty, jakie Ci dzięki złożę za tę wielką łaskę, żeś mnie nędzną wybrać raczył na oblubienicę Swoją i łączysz mnie z sobą węzłem wieczystym. Najukochańszy Skarbie mojego serca, składam Ci wszystkie uwielbienia i dziękczynienia dusz świętych, wszystkich chórów anielskich, a szczególnie łączę się z Matką Twoją. – O Maryjo, Matko moja, proszę Cię pokornie, okryj mą duszę Swym płaszczem dziewiczym, w tym tak ważny momencie życia mojego, abym się przez to stała milszą Synowi Twojemu, abym mogła godnie wysławiać Miłosierdzie Syna Twego przed całym światem i przez wieczność całą (Dz 220).
 
*
 
Miłosierny Panie, przyjmij nasze gorące dziękczynienie:

Za wszystkie łaski, którymi nieustannie nas obsypujesz.
– Dziękujemy Ci, Panie.
 
Za to, że nas stworzyłeś i powołałeś do życia w Tobie.
– Dziękujemy Ci, Panie.

Za to, że jesteśmy do Ciebie podobni.
– Dziękujemy Ci, Panie.

Za chrzest święty, który nas wszczepił w rodzinę Bożą.
– Dziękujemy Ci, Panie.

Za spowiedź świętą, za to niewyczerpane źródło wielkiego miłosierdzia, za tę krynicę łask niepojętą, w której dusze bieleją grzechem zmazane.
– Dziękujemy Ci, Panie.

Za świętą Komunię, w której Sam Siebie nam dajesz.
– Dziękujemy Ci, Panie.

Za wszystkie natchnienia, którymi dobroć Twoja nas obsypuje.
– Dziękujemy Ci, Panie.
 
 
 
 

Modlitwa na zakończenie:
Wszechmogący, wieczny Boże, w Tobie nie ma mroku ani ciemności, oświeć nas blaskiem swojego światła, abyśmy poznali Twoje prawo i z radością kroczyli drogą przykazań. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.
 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *