Plakat Na Fali Wielbienia 2016

Zapisy na rekolekcje 2017

 

 Plakat Na Fali Wielbienia 2016  

 

W tym roku VII Ogólnopolskie Rekolekcje Na Fali Wielbienia odbędą się 9 – 15 lipca w Rokitnie w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Tematem przewodnim będzie Pustynia-Kenoza-Misja. Pragniemy uwielbić Boga we wszystkim, co kształtuje naszego ducha, co oczyszcza, hartuje, udoskonala oraz przygotowuje do posługi.

W milczeniu, osamotnieniu i uniżeniu dojrzewamy do posłuszeństwa woli Bożej.

 

Okazją do rozwijania swych talentów w służbie radosnego uwielbienia będzie możliwość uczestniczenia w wybranym warsztacie:

 

   Orkiestra

Paweł Bębenek: kompozytor, dyrygent, prowadzi warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce i za granicą.
  Zapraszamy muzyków grających na instrumentach smyczkowych, dętych drewnianych, dętych blaszanych, perkusjonaliach. Interpretacja i przygotowanie utworów liturgicznych i uwielbieniowych. Wymagana umiejętność biegłego czytania zapisu nutowego.

 

   Chór 

Ewa Sykulska: muzyk, wokalistka, dyrygent , pedagog, wykłada na UAM w Poznaniu.
  Nauka pieśni liturgicznych i uwielbieniowych, ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne, prawidłowe prowadzenie głosu.

 

   Gitara

Łukasz Wons: student gitary jazzowej na akademii Muzycznej w Poznaniu.
  Warsztaty ukierunkowane na muzyczną posługę podczas  modlitwy wielbienia. 
Warunkiem uczestnictwa jest znajomość zapisu nutowego oraz umiejętność gry na instrumencie niezbędna do posługi.

 

   Soliści

Julia Rosińska-Kopala: magister sztuki, ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, wydział jazz i muzyka estradowa, klasa wokal jazzowy; wykładowca akademicki,  arteterapeutka, tworzy i nagrywa autorską muzykę we współpracy ze swoim mężem Grzegorzem.
  Emisja głosu, ćwiczenia emisyjne, prawidłowe prowadzenie głosu, ćwiczenia rozwijające pamięć muzyczną i poczucie rytmu, interpretacja piosenki, praca nad tekstem, improwizacja (skale), coaching sceniczny.

 

   Pustynia

Helena Abbe:

wdowa, mama, babcia; związana z teatrem “Droga”, duchowo zrośnięta ze zgromadzeniem Sacre Coeur, przyjaciel Joanny i Leopolda Twardowskich oraz inicjatywy Wielbienia.
  Czym jest pustynia w naszym życiu (chrześcijan)… Odniesienia do pustyni geograficznej, mierzenie się z dzikimi zwierzętami, chaos… Znaki czasów, nasze depresje? Jak patrzymy na ascezę Jezusa – błogosławieństwo pustyni.

 

   Liturgiczny

Marek Rojszyk OP: duszpasterz, kaznodzieja, liturgista, śpiewak chorału gregoriańskiego.
  Co dokładnie dzieje się w czasie Mszy Świętej? Co znaczą poszczególne gesty, słowa, symbole? Czy skupienie w czasie Mszy rzeczywiście jest takie ważne? Co zrobić gdy na Mszy nic nie przeżywam, a nawet trochę się nudzę? Co zrobić żeby lepiej i owocniej w niej uczestniczyć? W jaki sposób Msza święta może przekładać się na codzienność? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, jeśli chcesz lepiej zrozumieć to, w czym uczestniczysz, to warsztat liturgiczny jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam!.

 

   Ewangelizacji

Tomasz Nowak OP: przeor klasztoru dominikanów w Łodzi, dyrektor Ośrodka Kaznodziejskiego.
 

Warsztat Ewangelizacji, czyli o słuchaniu i głoszeniu Słowa Bożego. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

   – Jaka była historia Ewangelizacji?

   – Do jakiego głoszenia Kościół wzywa nas dzisiaj?

   – Kto potrzebuje słuchać o Jezusie?

   – Jak przepowiadać kerygmat?

   – Czym ma się charakteryzować głosiciel Ewangelii?

   – Jakie miejsce w Ewangelizacji zajmuje modlitwa uwielbienia?

„Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących”. (1Kor 1,21b) Zapraszam do odkrywania charyzmatu, który Jezus pozostawił Apostołom.

 

   Interpretacji Słowa

Małgorzata Binkowska: aktorka w Teatrze Animacji w Poznaniu (1987 – 2014), od 1994 roku prezenterka, dziennikarka w telewizji poznańskiej.
Paweł Binkowski: aktor w Teatrze Nowym w Poznaniu, lektor radiowy i telewizyjny, wykładowca na UAM, szkolenia aplikantów adwokackich, w przeszłości prowadzący program “Telekurier” w TVP3.
  Zajęcia z kultury słowa i dykcji. Czytając wspólnie Słowo Boże, uczymy, jak je przekazywać, by było zrozumiałe. W czytaniu potrzebny jest nie tylko duch, ale również trening, ćwiczenia dykcyjne, świadomość błędów artykulacyjnych i językowych. Poznamy również ćwiczenia na radzenie sobie z tremą i stresem przed wystąpieniami publicznymi oraz elementy świadomego wykorzystywania mowy ciała podczas prezentacji, czyli odpowiednia postawa i gesty.

 

   Modlitwa tańcem

Marta Knap: animatorka modlitwy tańcem, nauczycielka.
 
Warsztat jest okazją do tego, aby poprzez modlitwę tańcem spotkać się z Bogiem i drugim człowiekiem, aby wyrazić Bogu swoją miłość, tęsknotę i wszystko to, czego nie da się wypowiedzieć słowami. To także możliwość uwielbienia Boga całym sobą.

 

   Sportowy

Damian Kozłowski:

absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, trener lekkoatletyki, nauczyciel wychowania fizycznego, czynny zawodnik, Halowy Mistrz Europy w rzucie ciężarkiem.

 

Warsztat przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 7 roku życia wzwyż. W myśl powiedzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch” warsztat będzie ukierunkowany na rozwój sprawności fizycznej jako uwielbienie Boga w ciele. W programie gimnastyka, lekkoatletyka, gry zespołowe w plenerze.

 

  

Konferencje głoszą:

Helena Abbe – założycielka Teatru „Droga” im. Jana Pawła II, autorka poezji, tekstów piosenek, reżyser, autorka scenariuszy teatralnych oraz obchodów jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski na stadionie INEA w Poznaniu

Tomasz Nowak OP – przeor klasztoru dominikanów w Łodzi, dyrektor Ośrodka Kaznodziejskiego, duszpasterz Poznańskiego Wielbienia

Leopold Twardowski – muzyk, kompozytor, koordynator Inicjatywy Poznańskiego Wielbienia, inicjator Poznańskich Zaduszek Jazzowych, organizator Rekolekcji Na Fali Wielbienia, koordynator muzyczny obchodów jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski na stadionie INEA w Poznaniu

W warsztatach dopołudniowych : Pustynia, Ewangelizacja, Liturgia biorą udział wszyscy uczestnicy.

 

W planie dnia przewidziana jest jutrznia (modlitwa brewiarzowa, godzinki, różaniec), warsztaty, Eucharystia, konferencje, dzielenie Słowem Bożym, wieczorne wielbienie i rekreacja.

 

 

Warunki uczestnictwa:

Koszty rekolekcyjne obejmują zakwaterowanie (z pościelą),wyżywienie (3 posiłki) i koszty organizacyjne:

Osoba dorosła: 500 zł (zakwaterowanie w domu rekolekcyjnym)

Młodzież ucząca się od 13 roku życia i studiująca: 440 zł (zakwaterowanie w hostelu)

Dzieci 4 -12 lat: 350 zł

Dzieci jedzące i śpiące z rodzicami do 3 lat: bezpłatnie.

Zapewniamy opiekę dla dzieci od 4 roku życia.

 

Zapisy na rekolekcje:

1. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2. Następnie należy wpłacić wpisowe w wysokości 200 zł (osoba dorosła i młodzież), 100 zł (dzieci 4 – 12 lat) na numer konta: Fundacja Na Fali Wielbienia 13 1020 4027 0000 1302 1223 1264.

3. Zaksięgowanie wpisowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem, o czym uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatorów.

4. Zgłoszenia niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie są brane pod uwagę.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostaną na koszty organizacyjne.

Rekolekcje mają charakter zamknięty. Wymagane jest uczestnictwo w całym programie.

 

Odpowiedzialnymi za organizację rekolekcji są Joanna i Leopold Twardowscy.

Duchową opiekę nad rekolekcjami sprawuje o. Tomasz Nowak OP (dominikanin).

 

Zapisy od 20 kwietnia na stronie www.nafaliwielbienia.pl
Ilość miejsc w poszczególnych warsztatach ograniczona. 

O kolejności przyjęć na rekolekcje decyduje kolejność wpłat.

 


 
 

 

Regulamin Rekolekcji Na Fali Wielbienia

 

1.  Rekolekcje mają charakter zamknięty, rozpoczynają się w niedzielę wieczorem, a kończą w sobotę rano. Wymagane jest uczestnictwo w całości.

2. W rekolekcjach biorą udział tylko zarejestrowani uczestnicy. 

3. Dokonanie wpłaty wpisowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika.

4. Zgłoszenie niepotwierdzone wpłatą wpisowego nie jest brane pod uwagę.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty przeznaczone zostaną na koszty organizacyjne.

6. Istnieje możliwość odstąpienia zarezerwowanego miejsca na rekolekcje innej osobie po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora.

7 . Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rekolekcjach wyłącznie w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

8. Udział w rekolekcjach dzieci do  lat 3, jedzących i śpiących z rodzicami, jest bezpłatny.

9. Podczas rekolekcji nie ma możliwości dokonywania prywatnych nagrań dźwięku, konferencji i homilii.

10. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika rekolekcji odpowiada uczestnik rekolekcji lub opiekun niepełnoletniego uczestnika, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.

11. Na terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania środków odurzających w każdej postaci.

12. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt.

13. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od 23:00 – 6:00.

14. Osoby uczestniczące w rekolekcjach są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu. 

15. Uczestnik naruszający porządek podczas rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu  będzie musiał opuścić miejsce rekolekcji bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.

16. Osoba uczestnicząca w rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.   

17. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją rekolekcji. 

18. Uczestnik, ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

19. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na rekolekcje – zgodnie z Ustawą  z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1182). 

20. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat rekolekcji oraz zaproszeń do udziału w różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Fundację Na Fali Wielbienia. 

21. Dane osobowe uczestników nie będą powierzane innym podmiotom, lecz dane uczestnika  w zakresie imienia i nazwiska wraz z wizerunkiem uczestnika mogą zostać upublicznione w Internecie lub innych mediach elektronicznych, dotyczy to wyłącznie archiwizacji rekolekcji. 

22. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie rekolekcji bez opieki. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od  niego niezależnych.


 

 

{source}
 
{/source}

 

 
Do zobaczenia Na Fali Wielbienia!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *